Business English

Programele de instruire au fost aprobate de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Cui se adresează

Cursul de limba engleză pentru afaceri se adresează persoanelor care folosesc limba engleză în contexte specializate, respectiv în domeniul afacerilor, şi care au un nivel mediu de cunoaştere al limbii engleze. Acest curs pune accentul pe un vocabular specializat şi pe structuri gramaticale folosite cu precădere în domeniul respectiv. 

Cursurile de limba engleză de afaceri vă vor ajuta:

·                     să înţelegeţi şi să redactaţi documente specifice domeniului de interes;

·                     să înţelegeţi si să folosiţi un vocabular specializat;

·                     să puteţi comunica în limba engleză la întâlniri, negocieri sau interviuri


Programa

Programa cursurilor urmăreşte parcurgerea nivelurilor de studiu în concordanţă cu standardele Uniunii Europene (ALTE şi Common European Framework). Programa poate fi personalizată, adaptându-se nevoilor şi intereselor dumneavoastră specifice.
Subiectele propuse sunt interesante si motivante, iar textele şi interviurile audio se bazează sau sunt extrase din surse autentice. Cursul introduce vocabular specific mediului de afaceri, revizuieşte cele mai importante structuri gramaticale, dezvoltând abilităţi de comunicare orală şi în scris, citire, ascultare şi înţelegere.