Despre noi

Centrul Lingvistic American, format în 1996 ca subdiviziune a Consiliilor Americane pentru Învăţământ Internaţional are drept scop promovarea instruirii în domeniul limbilor: engleză, română şi rusă.

Cursurile variate corespund necesităţilor diverse ale societăţii. Printre acestea se numără: engleza generală, engleza de afaceri, engleza pentru juriști, cursuri de pregatire pentru examenele TOEFL, SAT și IELTS, cursuri de conversație și reducere a acentului, cursuri de limbă română, rusă și engleză à la carte, etc.

Profesorii centrului sunt pregătiţi în predarea limbilor folosind metode moderne. Modalitatea de predare abordată de centrul nostru îmbină armonios cele patru abilitaţi fundamentale în învăţarea oricărei limbi străine: ascultare, vorbire, citire şi scriere. De asemenea, metodele utilizate sunt adaptate cerințelor și necesităților clienților noștri.

Programele de instruire au fost aprobate de către Ministerul Educației al Republicii Molodva. Clienții noștri: Centrul Lingvistic American oferă cel mai înalt standard de calitate în predarea limbilor străine. Datorită acestui fapt, anual ajutăm sute de studenți să avanseze în cunoașterea limbilor engleză, română și rusă.

Cursurile noastre se destinează atât clienților individuali, cât și celor corporativi.

Printre cei mai fideli clienți ai Centrului Lingvistic American se numără Bayer Pharmaceuticals, Mobias Banca, JTI, US Embassy, Ministerul Educației, Amdaris SRL etc. În anul 2014 ni s-au alăturat Eximbank, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentației, Technosoft și alții.

Testare: Testarea obiectivă și sistematică este o componentă importantă a predării limbii engleze. De aceea, la Centrul Lingvistic American am elaborat o metodă de testare autentică, în premieră în Republica Moldova - un test adaptiv care corespunde cerințelor pe piața de limbă engleză. Acest test permite evaluarea eficientă a vorbitorilor de limbă engleză la orice nivel și apreciază cunoștințele gramaticale, competențele de audiere, lectură, scriere și vorbire. Credibilitatea și obiectivitatea testului au fost dovedite în cadrul Centrului Lingvistic American și datorită faptului că testul este adaptiv, progresul este evaluat continuu, fără limitările impuse de curriculumul nivelului anumit.

ALC Buiucani

Diversitatea cursurilor oferite de Centrul Lingvistic American satisface necesitățile diferitor grupuri de clienți. Pentru cei ce cunosc limba engleză la un nivel avansat, centrul ALC Buiucani, deschis în 2013, oferă un spectru lanrg de cursuri specializate, precum Comunicarea cu vorbitori nativi și reducerea accentului, Pregătire pentru TOEFL, Engleza pentru studii, etc. Acest centru nu doar îi ajută pe cei, ce doresc să urmeze un curs specializat, dar și promovează viziunea Centrului Lingvistic American de diversitate academică și dezvoltare continuă. Administrația și profesorii de la ALC Buiucani au găzduit și au contribuit la organizarea trainingului regional pentru profesorii de limbă engleză din republică și a evenimentelor culturale, precum celebrarea Zilei Independenței SUA. Pe lângă aceasta, la ALC Buiucani se organizează regulat întrunirile clubuului de lectură și ședințe de vizionare a filmelor în limba engleză. ALC Buiucani promovează ideea că studierea limbii nu se limitează la cunoștințe și aptitudini generale. Profesorii calificați, cu experiență interntațională, vă pot ajuta să obțineți mai mult indiferent de sfera în care activați.

ALC Regional

Începând cu anul 2012 Centrul Lingvistic American a făcut încă un pas important spre facilitarea accesului la educația lingvistică în Republica Moldova. În anii 2012 – 2013 rețeaua ALC s-a extins, cuprinzând orașele Ungheni, Edineț Cahul, Bălți și Călărași în 2015. Acum adolescenții și adulții din aceste orașe pot studia limba engleză în conformitate cu cele mai înalte standarde educaționale și să aibă acces la resursele Centrului Lingvistic American. Cursanții din regiuni beneficiază de testul și curricula elaborate de către secialițtii de la ALC. Începând cu anul 2014 ALC Cahul de asemenea găzduiește un centru al culturii și istoriei Statelor Unite, care pune la dispoziție cărți despre SUA, operele clasicilor americani și filme în limba engleză.