Metodologie şi istorie

Metodologie

Metoda

Modalitatea de predare abordată de centrul nostru îmbină armonios cele cinci abilitaţi fundamentale în învăţarea oricărei limbi străine: redactarea unui text scris, înţelegerea limbii vorbite şi a celei scrise, capacitatea de exprimare orală şi interacţiunea în conversaţie.

In timpul orelor, cursanţii sunt încurajaţi permanent să se exprime în limba pe care o studiază şi să aplice în mod practic noţiunile gramaticale şi de vocabular studiate.

Pentru că dorim să vă oferim cursuri de cea mai bună calitate, metoda de predare este permanent îmbunătăţită in urma feed-back-ului primit de la cursanţii noştri şi a evaluărilor periodice ale prestaţiei cadrelor didactice.

Programa cursului va fi adaptata cerinţelor cursanţilor, astfel încât aceştia să studieze doar ceea ce le este cu adevărat de folos.  

Manuale

Cursanţii beneficiază de ediţiile îmbunătăţite ale unor manuale editate de cele mai prestigioase edituri internaţionale. De cele mai multe ori, seturile de manuale cuprind şi caiete de exerciţii pentru temele individuale, CD-uri şi casete audio, fişe cu noţiuni gramaticale sau mini-dicţionare.

Pe lângă acestea, fiecare profesor oferă materiale de lucru suplimentare pentru a asigura o însuşire temeinică a noţiunilor studiate precum seturi de traduceri şi retroversiuni, materiale audio şi video, texte, fişe cu aplicaţii practice.

Tipuri de activităţi

Pentru însuşirea rapidă a noţiunilor şi pentru destinderea atmosferei din timpul cursului punem accentul îndeosebit pe activităţile de comunicare. Aceste activităţi sunt soluţia perfectă pentru nevoile reale ale cursanţilor.

Interactivitatea cursurilor se datorează activităţilor de comunicare care sunt practice, accesibile, foarte uşor de înţeles şi, mai ales, sunt pe placul tuturor cursanţilor:

- jocurile de rol;

- mici scenete-dialoguri în care sunt surprinse aspecte din viaţa reală;

- discuţii libere sau pornind de la o temă dată;

- analize şi simulări de caz;

- proiecte;

- exemple practice;

- exerciţii ce necesită documentare online;

- anchete, teste şi concursuri;

- brainstorming-ul;

- dezbaterile;

- activităţi în perechi sau în grupuri mici: pairwork sau groupwork;

- aplicaţii media;

- proiectări de filme şi prezentări video.

Evaluări

Progresele cursanţilor vor fi evaluate prin testări intermediare şi finale, în urma cărora se va alcătui feed-back-ul personal şi individualizat pentru fiecare cursant în parte.

 Asistenţa şi consultanţa din partea profesorilor

Prin interactivitatea sporită a cursurilor, asigurăm o comunicare directă şi eficientă între cursant şi profesor. Între aceştia se stabileşte o legătură deschisă, sinceră, toate demersurile profesorilor fiind îndreptate către ajutarea şi îndrumarea atentă a cursantului.

Pe tot parcursul semestrului, profesorii oferă consultanţă cursanţilor, recomandându-le acestora manuale şi metode de studiu, strategii de învăţare, pagini online, dicţionare, modalităţi de a continua în străinătate studiul limbii respective. Totodată, la finalul cursului, le indică care este următorul pas ce trebuie urmat în învăţarea unei limbi străine. 

Profesorii revin, atunci când este nevoie, asupra subiectelor neînţelese. In aceeaşi măsură, ei dau dovadă de flexibilitate în ceea ce priveşte organizarea activităţilor şi integrează în ora de curs propunerile venite din partea cursanţilor. Cursanţii sunt încurajaţi permanent de către profesori, aceştia dând dovadă de răbdare, tact şi multa flexibilitate.